Velký sál

20.00 - 21.15
neobyčejný ceremoniál s korunovací KRÁLE BÍLÉ STOPY

Galerie

21.30 - 22.00
21.30 - 24.00
22.00 - 02.00